Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Εγγραφές και Επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας Σχολικού έτους 2016-2017

Δελτίο Τύπου23-05-2016
Εγγραφές και Επανεγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας Σχολικού έτους 2016-2017
Το ΝΠΔΔ- Π.Α.Κ.Π.ΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας έχει αγκαλιάσει με ιδιαίτερη αγάπη το θεσμό της Προσχολικής Αγωγής. Βασική μας αρχή είναι ν' αντιμετωπίζουμε κάθε παιδί σαν μοναδική προσωπικότητα, γι' αυτό παρέχουμε ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον με εξειδικευμένο προσωπικό, που κύρια χαρακτηριστικά του είναι, η αγάπη, η γνώση και η εμπειρία.
Στα πλαίσια της καλύτερης ενημέρωσης ενόψει των εγγραφών/επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:
Οι εγγραφές/επανεγγραφές του σχολικού έτους 2016-2017 αρχίζουν από τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 μέχρι και Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.
Επανεγγραφές- Δικαιολογητικά
Τα νήπια που πρόκειται να παραμείνουν στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2016-2017, οφείλουν οι γονείς τους για την επανεγγραφή τους να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση (ειδικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα http://igoumenitsa.gr/el/gia-ton-dimoti/ekpaideusi/vrefoniakoi-paidikoi και στους Παιδικούς σταθμούς και υποβάλλεται αποκλειστικά στον Παιδικό Σταθμό)
 2. Πιστοποιητικό Υγείας από Παιδίατρο.
 3. Εκκαθαριστικό τρέχοντος οικονομικού έτους
Εγγραφές- Δικαιολογητικά
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ, Ελευθερίας 7, Παλαιό Δημαρχείο, 1ος όροφος, καθημερινά από τις 8:00-14:00.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση (διατίθεται στη ιστοσελίδα του Δήμου http://igoumenitsa.gr/el/gia-ton-dimoti/ekpaideusi/vrefoniakoi-paidikoi , στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ και στους Παιδικούς Σταθμούς)
 2. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
 3. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από Παιδίατρο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης ή τηλεφώνων κινητών - σταθερών που να προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.
 6. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα υποβληθεί φορολογική δήλωση, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση εισοδημάτων με ταυτόχρονη υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.
 7. Βεβαίωση εργοδότη ή υπηρεσίας της μητέρας και του πατέρα και φωτοαντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο πατέρας ή η μητέρα εργάζεται.
 8. Γονέας που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα ΑΓΡΟΤΗΣ θα πρέπει:
 • (α) Να έχει ασφάλεια ΟΓΑ και αγροτικά εισοδήματα ,
 • (β) Όσοι εργάζονται ως εργάτες ή εργάτριες σε αγροτικές εργασίες και αγροτικές επιχειρήσεις να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από τον εργοδότη και σφραγίδα της επιχείρησης αντίστοιχα όταν πρόκειται για αγροτικές επιχειρήσεις.
 1. Εργαζόμενοι απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση χωρίς ατομική ασφάλεια γίνονται δεκτοί με τους παρακάτω όρους: Υπεύθυνη δήλωση με το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης υπογεγραμμένη και με σφραγίδα της επιχείρησης.
 2. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ μονογονεϊκές οικογένειες , πολύτεκνοι, οικογένειες με ΑΜΕΑ , οικογένειες με φυλακισμένο ή στρατευμένο μέλος.)
 3. Άδεια νόμιμης παραμονής σε περίπτωση αλλοδαπών γονέων
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
 • Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών/επανεγγραφών για το έτος 2016– 2017 θα ανακοινωθούν μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ. Τα παιδιά που εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προηγούνται στον τελικό πίνακα εγγραφών. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή των νηπίων ανά Παιδικό Σταθμό μέσω μοριοδότησης και συμπληρώνεται ο αριθμός των νηπίων της 1ης επιλογής, ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού Σταθμού.
 • Η ενημέρωση των γονέων για τα τελικά αποτελέσματα (ΕΣΠΑ – Παιδικών Σταθμών) θα γίνει από τις υπηρεσίες μας (μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.)
 • Τηλεφωνικώς
 • Μέσω ανάρτησης σχετικού πίνακα στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr
Οι μητέρες που είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ καθώς και οι Άνεργες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (όταν ανακοινωθεί) και απαλλάσσονται από την οικονομική συμμέτοχη στις υποχρεώσεις των Παιδικών Σταθμών. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρακαλούνται οι μητέρες να μεριμνήσουν για την έκδοση δελτίου ανεργίας τους. Όσες μητέρες έχουν ήδη δελτίο ανεργίας να μεριμνήσουν για την ανανέωση αυτού.
Ο Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.


Γεράσιμος Φουσέκης

Επίσκεψη στο Δήμο των Αγίων Σαράντα

Δελτίο Τύπου30-05-2016
Επίσκεψη στο Δήμο των Αγίων Σαράντα
Στα πλαίσια της δημιουργία σχέσεων συνεργασίας αλλά και ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Δήμου, ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος συνοδευόμενος από αρμόδιους Αντιδημάρχους Ηγουμενίτσας, τον Γενικό Γραμματέα, τον Επιστημονικό Συνεργάτη του Δήμου και μαζί με τον Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, κ. Θεμιστοκλή Γκόγκα τον οποίο συνόδευαν δύο καθηγητές του τμήματος, επισκέφθηκε τον Δήμο Αγίων Σαράντα την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 όπου και τους υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Αγίων Σαράντα κ. Χριστάκης Κίτσιος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι και ο Γενικός Γραμματέα του Δήμου.
Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αυλώνας κ. Λάμπης Παντέχης και ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας κ. Άλκης Πούλης.
Στη συνάντηση αναλύθηκαν οι άξονες και οι στόχοι του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA II Ελλάδα – Αλβανία και διατυπώθηκε από το Δήμαρχο Ηγουμενίτσας πλαίσιο προτάσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων.
Στη συνέχεια συμφωνήθηκε, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, η επεξεργασία και υπογραφή, το προσεχές διάστημα μιας Σύμβασης Σύμπραξης μεταξύ των Δήμων Ηγουμενίτσας και Αγίων Σαράντα για την υποβολή κοινών προτάσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος με βάση τις κοινές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές.
Θα υπάρξει σύντομα, εκ νέου συνάντηση προκειμένου να εξειδικευθούν οι τομείς συνεργασίας καθώς και να επισημοποιηθεί η συνεργασία.
Γραφείο Τύπου
Δήμου ΗγουμενίτσαςΑθρόα η συμμετοχή του κοινού σε επιστημονικό σεμινάριο για τον Αυτισμό από το Διεπιστημονικό Κέντρου Ηπείρου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αθρόα η συμμετοχή του κοινού σε επιστημονικό σεμινάριο για τον Αυτισμό από το Διεπιστημονικό Κέντρου Ηπείρου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
Ακόμη μία σημαντική πρωτοβουλία από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, ειδικό κέντρο Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Συμβουλευτικής, που πραγματοποίησε το Σάββατο 21 Μαΐου στα Ιωάννινα το δωρεάν επιστημονικό σεμινάριο με θέμα: «Αυτισμός: Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης συμπεριφορών στο φάσμα του Αυτισμού».
 
Πάνω από χίλιοι συμμετέχοντες (σε διπλή διεξαγωγή), ειδικοί, γονείς, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, παρακολούθησαν την εισηγήτρια του σεμιναρίου, κα. Φωτεινή Μιδούχα, η οποία είναι πιστοποιημένη αναλύτρια συμπεριφοράς (BCBA) και πρώην συνεργάτιδα του Πανεπιστημίου Ουαλίας (Μεγάλη Βρετανία), να αναφέρεται στις επιστημονικά αποδεδειγμένες πρακτικές για την κατανόηση και τη μείωση των συμπεριφορών ατόμων με αυτισμό και στις προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της επιθετικής, αυτοτραυματικής και επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς των ατόμων αυτών.
 
Όπως ανέφερε ο λογοθεραπευτής και διευθυντής του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου, κ. Ελευθέριος Μέλιος, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου για την ενημέρωση και εκπαίδευση των ειδικών και του ευρύτερου κοινού, δεδομένης της ανάγκης τους για ενημέρωση σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως ο Αυτισμός.
 
Ο κ. Ελευθέριος Μέλιος τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία αυτών των εκπαιδεύσεων δεδομένου ότι οι γονείς, οι ειδικοί και οι εκπαιδευτικοί καλούνται συχνά να αντιλαμβάνονται και να διαχειρίζονται παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές στο σχολείο και στην κοινότητα.
 
Να σημειωθεί πως το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου είναι ένα σύγχρονο θεραπευτικό Κέντρο με έδρα τα Ιωάννινα, που παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Συμβουλευτικής και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Είναι στελεχωμένο από μια επιστημονική ομάδα νέων ανθρώπων, που ακολουθούν πιστά τις αρχές βέλτιστης πρακτικής της επιστήμης τους και δραστηριοποιούνται σε ένα άρτια διαμορφωμένο περιβάλλον.
 
Ως κορυφαίος φορέας εκπαίδευσης, με τα ποιοτικά σεμινάρια που διοργανώνει, έχει, επί σειρά ετών, επωμισθεί, ως μια διαρκή πρόκληση, ένα σημαντικό μέρος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δίνοντας ένα λαμπρό και επιτυχημένο παράδειγμα του έγκυρου επιστημονικού του λόγου.
  

Γαλάζιες σημαίες

Δελτίο Τύπου25-05-2016
Γαλάζιες σημαίες
Για δεύτερη συνεχή χρονιά οι παραλίες του Δήμου μας, Δρέπανο και Μέγα Άμμος βραβεύθηκαν με γαλάζιες σημαίες χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος με αφορμή τη βράβευση, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:
Με χαρά πληροφορήθηκα ότι οι παραλίες του Δρεπάνου και της Μέγα Άμμου βραβεύθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά, με γαλάζιες σημαίες.
Ο Δήμος διαθέτει μερικές από τις καλύτερες παραλίες της χώρας μας τόσο από άποψη ομορφιάς τοπίου όσο και ποιότητας υδάτων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω να τονίσω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε σε κάθε παραλία του Δήμου μας να κυματίζει Γαλάζια σημαία.
Γραφείο Τύπου
Δήμου ΗγουμενίτσαςΕκτιμήσεις & Συμπεράσματα από την σύσκεψη της 25-5-2015 στο ΥΑΑΤ με κ. Κασίμη

Εκτιμήσεις & Συμπεράσματα από την σύσκεψη
της 25-5-2015 στο ΥΑΑΤ με κ. Κασίμη


Στις 25 Μαΐου 2016, στην Αθήνα, στην αίθουσα συνελεύσεων του Υ­πουρ­γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που βρίσκεται επί της οδού: Λεωφ. Αθηνών 58, έγινε σύσκεψη στην οποία μετείχαν:

1.  Εκ μέρους των βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου:        
·        Μπάρκας Κων/νος, βουλευτής ν. Πρέβεζας (ΣΥΡΙΖΑ)
·        Γιαννάκης Στέργιος, βουλευτής ν. Πρέβεζας (Ν.Δ.)
·        Γκαρά Αναστασία, βουλευτής ν. Έβρου (ΣΥΡΙΖΑ)
Βουλευτές, που εκπροσωπήθηκαν από τους ιδιαίτερους γραμ­ματείς τους, επειδή απουσίαζαν  δικαιολογημένα για διάφορες για υποχρεώ­σεις τους (στο εξωτερικό ή συμμετείχαν σε προγραμματισμένες συσκέψεις κ.λπ.) και μας ενημέρωσαν γι’ αυτό: 
·        Καραγιάννης Ιωάννης, βουλευτής ν. Ιωαννίνων (ΣΥΡΙΖΑ)
·        Τασούλας Κων/νος, βουλευτής ν. Ιωαννίνων (Ν.Δ.)
·        Στέφος Ιωάννης, βουλευτής ν. Ιωαννίνων (ΣΥΡΙΖΑ)
·        Γιόγιακας Βασίλειος, βουλευτής ν. Θεσπρωτίας (Ν.Δ.)
·        Τριανταφύλλου Μαρία, βουλευτής ν. Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥ­ΡΙΖΑ)
·        Βαρεμένος Γεώργιος, βουλευτής ν. Αιτωλοακαρνανίας (ΣΥ­ΡΙΖΑ)

2.  Εκ μέρους των Προέδρων των ΤΟΕΒ:
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Πόρου, κ. Πρέντζας Ευάγγελος, έδρα Πόρος, ν. Ιω­αννίνων.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ πεδιάδας Παραμυθιάς, έδρα Παραμυθιά, ν. Θε­σπρωτίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Γλυκής, κ. Φωτίου Μιχαήλ, έδρα Γλυκή, ν. Θε­σπρωτίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Λάμαρης, κ. Μπρούβας Ταξιάρχης, έδρα Λούρος, ν. Πρέβεζας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής, κ. Μαλέσκος Αναστάσιος, έδρα Θεσπρωτικό, ν. Πρέβεζας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Αχέροντα, κ. Νάνος Αναστάσιος, έδρα Κα­ναλ­λάκι, ν. Πρέβεζας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Κερασώνας-Παναγιάς, κ. Χρήστου Απόστο­λος, έ­δρα Κερασώνας, ν. Πρέβεζας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Μεσολογγίου, κ. Καραδήμας Κων/νος, έδρα Με­σο­λόγγι, ν. Αιτωλοακαρνανίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Νότιας Πεδιάδας Άρδα, κ. Κιουτσίκης Πα­ναγιώ­της, έδρα Ρίζα, ν. Έβρου.
·        Μέλος της Διοίκησης του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, κ. Σταμάτης Α­ντώ­νιος, έδρα Νεοχώρι, ν. Αιτωλοακαρνανίας.
Πρόεδροι, που εκπροσωπήθηκαν από άλλους, επειδή απουσί­αζαν  δι­καιολογημένα για διάφορες για υποχρεώσεις τους και μας ενημέρω­σαν:
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Κρύας-Λαψίστας, κ. Παππάς Χαράλαμπος, έδρα Ε­λεούσα, ν. Ιωαννίνων.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα, κ. Φαρμάκης Σωτήριος, έδρα Ρωμανός, ν. Ιωαννίνων.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης, κ. Στεργίου Νικόλαος, έ­δρα Η­γουμενίτσα, ν. Θεσπρωτίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Πεδιάδας Αγρινίου, έδρα Αγρίνιο, ν. Αι­τωλ/νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Οζερού, έδρα Λεπενού, ν. Αιτωλοακαρνα­νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Φυτειών, έδρα Κουβαράς, ν. Αιτωλοακαρνα­νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Καλυβίων, έδρα Καλύβια, ν. Αιτωλοακαρ­νανίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Παναιτωλίου, έδρα Παναιτώλιο, ν. Αι­τωλ/νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Παραβόλας, έδρα Παραβόλα, ν. Αιτωλ/­νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Μακρυνείας, έδρα Γαβαλού, ν. Αιτωλ/­νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Θυρίου, έδρα Βόνιτσα, ν. Αιτωλοακαρνα­νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας, έδρα Αστακός, ν. Αι­τωλ/νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Λυσιμαχείας, έδρα Αγρίνιο, ν. Αιτωλ/­νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Παλαιομάνινας, έδρα Παλαιομάνινα, ν. Αι­τωλ/νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Κατοχής, έδρα Κατοχή, ν. Αιτωλοακαρνα­νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Λεσινίου, έδρα Φράξος, ν. Αιτωλοακαρνα­νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Ευηνοχωρίου, έδρα Ευηνοχώρι, ν. Αι­τωλ/νίας.
·        Πρόεδρος ΤΟΕΒ Γαλατά, έδρα Γαλατάς, ν. Αιτωλοακαρνα­νίας.

3. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. (Πανελλήνια Ομο­σπονδία Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων):
ο κ. Αθανασούλας Γεώργιος, πρόεδρός της, εργαζόμενος στον ΤΟΕΒ Α­ρά­χθου, ν. Άρτας.

4.  Εκ μέρους των Εργαζομένων στους ΟΕΒ (Οργανισμούς Εγγείων Βελ­τιώσεων):
·        Μουσταφέρη Μαρία, διευθύντρια στον ΓΟΕΒ Πηνειού, ν. Η­λείας
·        Πετρουλάκης Θεόδωρος, εργαζόμενος στον ΤΟΕΒ Παπαγιαν­νά­δων, πρώην Πρόεδρος του Σ.Υ.Ο.Ε.Β. Κρήτης, ν. Λασιθίου.
·        Δράκος Χαράλαμπος, εργαζόμενος στον ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής, ν. Πρέβεζας.

5.  Εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
·        Αθανασοπούλου Αικατερίνη, Προϊστάμενος του Β΄ Τμήματος της Ει­δι­κής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ (Προγράμματος Αγροτικής Ανά­πτυ­ξης),
·        Στουρνάρας Κων/νος, Διευθυντής της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαϋφοδατικών Πόρων & Λιπασμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής,
·        Πυριοβολή Παναγιώτα, Διευθύντρια της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρ­μο­γής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
·        Κουρτέσης Αθανάσιος, υπάλληλος του Τμήματος Β3΄, Ειδική Υπη­ρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
και άλλα στελέχη και υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανά­πτυ­ξης & Τροφίμων. 

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κασίμης καλωσόριζε τους παρευρισκόμε­νους, τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους και έκανε μια μικρή εισή­γηση πάνω στις βασικές θέσεις του ΥΑΑΤ.Ο Γ.Γ. ΥΑΑΤ κ. Κασίμης απευθύνεται προς τους ΟΕΒ. Οι ΟΕΒ είναι οι Οργανισμοί που διαχειρίζονται τα νερά της γεωργίας στην Ελλάδα. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει η άρδευση, δεν υπάρχει Αγροτική Παραγωγή. Γι’ αυτό και η σημερινή συνάντηση ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Τα λόγια του ήταν βαρυσήμαντα και προδιαγράφουν, και την πολι­τική εν ολίγοις, του ίδιου του Υπουργείου ΥΑΑΤ για τα επόμενα χρόνια. 

Ανάφερε ότι διάβασε με προσοχή το Πρακτικό που οι ΟΕΒ συνέταξαν και υπέβαλαν ηλεκτρονικά προς αυτόν και ότι τα αιτήματά τους αυτά είναι, εν ολίγοις, και θέσεις του ίδιου του Υπουργείου ΥΑΑΤ. Κι αυτό γιατί το παραπάνω πρακτικό:
Ø ακουμπάει πάνω στο κόστος παραγωγής της ελληνικής γεωργίας και του αγρότη μας, που είναι και στόχος του ΥΑΑΤ,
Ø ακουμπάει πάνω στην εξοικονόμηση ενέργειας, που είναι τόσο εθνικός μας στόχος, όσο και της γεωργίας μας,
Ø ακουμπάει πάνω στην εξοικονόμηση του νερού, που είναι και στόχος μας,
Ø ακουμπάει πάνω στην βιωσιμότητα γενικά των ΟΕΒ (Οργανισμών Εγ­γείων Βελτιώσεων) που είναι και δικός μας στόχος.
Ø συμβάλει και στην παραγωγή καθαρής μορφής ενέργεια (Α.Π.Ε.).
Η τοποθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας, μας βρίσκει επίσης σύμφω­νους, επειδή αυτή όχι μόνον συμβάλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και εσόδων για τους ΟΕΒ (αφού θα συμμαζευτούν οι δαπάνες τους), αλλά και στο εξής έχουν τις προϋποθέσεις να γίνουν βιώσιμοι. Ε­ξάλ­λου, η χώρα μας έχει υποχρέωση να εφαρμόσει και την σχετική οδηγία για τα νερά (οδηγία 2000/60/ΕΚ) καθώς και στο μέτρο αυτό, και την Άδεια Χρήσης Νερού, για τα οποία η άρδευση με ηλεκτρονική κάρτα λύνει τα όποια προβλήματα στην εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας.

Ο λόγος δόθηκε στους υπηρεσιακούς παράγοντες (Διευθυντές και Προϊσταμένους) σχετικούς με τα παραπάνω θέματα, προκειμένου να ενη­μερώσουν τους ενδιαφερόμενους ΟΕΒ και να τους δοθεί η ευκαιρία να υ­ποβάλλουν τις όποιες ερωτήσεις τους πάνω σε αυτά, ενημερωμένοι πλέον.
Εκσυγχρονισμός και επιλεξιμότητα των εγγειοβελτιωτικών έργων.
Μέσω του Δ΄ ΕΣΠΑ, οι ΟΕΒ μπορούν να πάρουν επιχορήγηση για εκ­συγχρονισμό των εγγειοβελτιωτικών έργων τους, αφού θα έχουν υποβάλ­λει σχετική ολοκληρωμένη μελέτη.
Ανάλογα με τις μελέτες που θα υποβάλλουν, τα προτεινόμενα έργα θα υπόκεινται σε επιλεξιμότητα.
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κριτήρια στα Ε.Ε. (Εγγειοβελτιωτικά Έργα) με βάσει τα οποία αυτά θα αξιολογούνται.
Έτσι π.χ. όταν η μελέτη τους αναφέρει π.χ. αλλαγή ηλεκτροκινητήρων μπορεί να έχει π.χ. 8 μονάδες (ως παράδειγμα αναφέρεται).
Αν η μελέτη τους περιλαμβάνει π.χ. την αντικατάσταση υπόγειου με­ταλ­λικού αγωγού ή ανοιχτού επιφανειακού τσιμενταύλακα αυτό το έργο εκ­συγχρονισμού θα έχει π.χ. 6 μονάδες.
Αν η μελέτη τους περιλαμβάνει επισκευή μιας διώρυγας κ.λπ. αυτό το έργο εκσυγχρονισμού θα έχει π.χ. 4 μονάδες.
Έτσι, με βάση το σύνολο των μονάδων που θα συγκεντρώσει το κάθε έργο, με βάση αυτά τα κριτήρια επιλεξιμότητάς του, θα έχουμε και την τε­λική αξιολόγησή του.
Αυτή η επιλογή των έργων βάσει κριτηρίων θα είναι ένας αντίστοιχος ΑΣΕΠ για τα προτεινόμενα εγγειοβελτιωτικά έργα, για τα οποία όπως ε­ξη­γήσαμε θα πρέπει να υπάρχει ως προϋπόθεσή ένταξής τους ολοκληρω­μένη μελέτη (χωρίς αυτή δεν μπαίνει στο ΕΣΠΑ κανένα έργο).
Κάθε εγγειοβελτιωτικό έργο για να επιλεγεί από το ΥΑΑΤ θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε ένα κομμάτι εκσυγχρονισμού του. Αυτό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο κάθε ΟΕΒ να χρηματοδοτη­θεί για το έργο/έργα του.
Μέσα σε αυτό το έργο εκσυγχρονισμού τους περιλαμβάνονται τόσο η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μονάδων, όσο και η τοποθέτηση ηλεκτρονι­κής υδροληψίας άρδευσης με χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας ή «ηλε­κτρονι­κής υδροληψίας» εν συντομία.
Τα έργα μέχρι ποσού προϋπολογισμού τους 2,2 εκατομμύρια ευρώ, σε κάθε ΟΕΒ, αυτά θα εκτελούνται από την αρμόδια Περιφέρεια.
Για έργα προϋπολογισμού τους πάνω από 2,2 εκατομμύρια ευρώ κάθε ΟΕΒ, αυτά θα εκτελούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (όταν δηλαδή ένα έργο ή σύνολο έργων ενός ΟΕΒ υπερβαίνει τα 2,2 εκατ. ευρώ, αυτό θα το αναλαμβάνει απευθείας το ΥΑΑΤ).
Ο Δ/ντής Εγγείων Βελτιώσεων κ. Στουρνάρας, ανέφερε ότι το ΥΑΑΤ βρίσκεται στο τελικό στάδιο επιλογής αυτών των κριτηρίων που θα ισχύ­σουν.
Το παραπάνω μέτρο βρίσκει σύμφωνους όλους τους ΟΕΒ αφού για πρώτη φορά θα ισχύσει ανάλογη αξιολόγηση και επιλεξιμότητα των Ε.Ε.

Στη συνέχεια, μίλησαν οι Πρόεδροι και οι εργαζόμενοι στους ΟΕΒ καθώς και οι παριστάμενοι βουλευτές.
Μεταξύ αυτών και οι επόμενοι, για τα βαρύνουσας σημασίας θέματα:

Ο κ. Νάνος Αναστάσιος, Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Αχέροντα, από πλευ­ράς Προέδρων ΟΕΒ, που τους εκπροσωπούσε και έθεσε τα εξής δύο θέματα, όπως υπάρχουν και στο σχετικό Πρακτικό της συνέλευσης των Προέδρων των ΟΕΒ από 23-5-2016, που έχουν ως εξής:
1) Να επιχορηγηθούν οι ηλεκτροδοτούμενοι ΟΕΒ για την προμήθεια και εγκατάσταση φω­τοβολταϊκών.
Να αναλάβει η πολιτεία να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά για τους ΟΕΒ. Τα έργα των ΟΕΒ ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο κι έτσι η Πολιτεία πρέ­πει να τα τοποθετήσει, αφού η κυριότητα των Εγγειοβελτιωτικών Έργων είναι του Δημοσίου. Έτσι δεν χρειάζεται τροποποίηση του Καταστατικού και της Νομοθεσίας των.
2) Τοποθέτηση ηλεκτρονικής κάρτας άρδευσης.
Να τοποθετηθεί η ηλεκτρονική κάρτα σε όλους τους ΟΕΒ Ελλάδας. Σε διαφορετική περίπτωση συνεχίζεται η κατασπατάληση του νερού άρδευ­σης και η υπερχέωσή τους στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή στον όποιον άλλον Πάροχο ε­νέργειας, με ορατό το φάσμα της αδυ­ναμίας λειτουργίας τους.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ανακοπεί δραστικά η υπερχέωση των ΟΕΒ, αλλά και η εξοικονόμηση του νερού, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία για το νερό (οδηγία 2000/60/ΕΚ).
3) Εισπραξιμότητα των ΟΕΒ.
Πρέπει να βρεθεί τρόπος οι ΟΕΒ να εισπράττουν τις οφειλές τους, όπως να υπάρχει οι δηλώσεις Ο.Σ.Δ.Ε. να είναι υποχρεωτικές για τα μέλη των Ο.Ε.Β. Υποχρεωτική εφαρμογή της «Βεβαίωσης έγκρισης χρήσης νερού προς άρ­δευση» της ΚΥΑ 262385/23-4-2010 για τους παραγωγούς μέλη συλλογι­κών φορέων άρδευ­σης (Ο.Ε.Β.) και να αναφέρουν ότι έχουν εξο­φλήσει τις οφειλές τους στους ΤΟΕΒ αρμοδιότητάς των.
Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν στον ΤΟΕΒ, κι ο ΤΟΕΒ με τη σειρά του δεν εισπράττει και δεν μπορεί να πληρώσει την ΔΕΗ.
Υπουργείο, βουλευτές, ΟΕΒ (πρόεδροι και εργαζόμενοι) μίλησαν για το φλέγον θέμα των Οργανισμών. Το θέμα αγγίζει προβλήματα που έχουν άμεση προτεραιότητα όπως τα φωτοβολταϊκά και η ηλεκτρονική υδροληψία στους ΟΕΒ, χωρίς τα οποία όλοι οι η­λεκτροδοτούμενοι ΟΕΒ βρίσκονται στο χείλος της παύσης της λειτουργίας τους στην συντριπτική τους πλειοψηφία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ίδια την Χώρα.


Ο κ. Νάνος είπε ότι όλοι οι ηλεκτροδοτούμενοι ΟΕΒ θέλουμε να μπο­ρούν να ενταχθούν τόσο στο πρόγραμμα της τοποθέτησης των φωτοβολ­τα­ϊκών με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή από την Πο­λι­τεία, όσο και της ηλεκτρονικής υδροληψίας.
Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα πολύ μεγάλα χρέη τους δεν μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμα. Αν δεν ισχύσουν τα δύο παραπάνω μέτρα, αυτοί οι ΟΕΒ απειλούνται άμεσα με προσωρινή ή οριστική παύση της λειτουργίας τους.
Κι αυτά τα έργα πρέπει να τρέξουν άμεσα, γιατί ήδη η ΔΕΗ, που εν τω μεταξύ έχει γίνει ΔΕΗ Α.Ε., μας απειλεί με διακοπή της ηλεκτροδότησης. Γι’ αυτό αυτά έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.
Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία του ΥΑΑΤ με τους ΟΕΒ.

Τον λόγο πήραν κι άλλοι πρόεδροι  και εργαζόμενοι στους ΟΕΒ, μεταξύ των οποίων, μερικοί κατέ­θε­σαν σημαντικά θέματα, όπως:
Ο κ. Μαλέσκος Αναστάσιος, Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής που είπε, συνοπτικά τα εξής:
1) Έχω εδώ μπροστά μου το υπ’ αριθμ. 8053/17-06-2015 έγγραφο του Δήμου Ζηρού, που σας το καταθέτω αν θέλετε. Αυτό αναφέρει ότι η δη­μο­πρασία της ηλεκτρονικής υδροληψίας, που εμείς ζητήσαμε ήδη από το έτος 2011, έγινε στις 03-11-2013.
Προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορές δύο μειοδότες-εταιρίες, αλλά η κάθε μια εταιρία στρέφονταν εναντίον της άλλης άλλοτε με ενστάσεις και άλλοτε δικαστικά. Έτσι το έργο κωλυσιεργούσε και ο Οργανισμός μας ε­πι­βαρύνονταν με χρέος κάθε χρόνο τουλάχιστον με 120.000 – 150.000 ευρώ κάθε χρόνο από το 2013 μέχρι σήμερα.
Στο τέλος η μια εταιρία κατέθεσε προδικαστική προσφυγή κατά της α­ριθμ. 83/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού.
Στη συνέχεια, στις 24-07-2014 κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέ­τρων μιας από τις μειοδότριες εταιρίες εναντίον του Δήμου Ζηρού, ως α­να­θέτουσας αρχής του δημόσιου διαγωνισμού.
Στο τέλος η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο Ιωαννίνων κι αυτό απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, αλλά είχαν μεσολαβήσει εν τω μεταξύ 3 χρόνια.
Το παραπάνω έργο απεντάχθηκε ήδη και παλεύουμε να το επανεντά­ξουμε.
Θεωρούμε πλέον σίγουρο ότι αν ανατεθεί στον Δήμο ο μειοδοτικός δια­γωνισμός, πάλι θα αρχίσουν οι ίδιες χρονοβόρες δικαστικές και άλλες δια­δικασίες και κανένα έργο δεν πρόκειται να προχωρήσει σε όλη την Ελ­λάδα.
Γι’ αυτό πρέπει να βελτιωθούν οι όροι των δημοπρασιών των έργων για να μη μπορούν να ακυρώνονται αυτά. Θεωρούμε σωστό να φύγουν από τους Δήμους τα έργα και να υπαχθούν στις Περιφέρειες, οι οποίες έχουν και καλύτερα στελεχωμένες τις τεχνικές τους υπηρεσίες.
β) Ο παραπάνω πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι ίδιοι οι ΤΟΕΒ είναι Ορ­γανισμοί Κοινής Ωφελείας Ν. 414/1976, άρθ.6, παράγρ.1 (ΦΕΚ 212, Τεύχ.Α΄) και δεν πρέπει να πληρώνουν τις επιπλέον χρεώσεις στα Τιμολό­για της ΔΕΗ, δηλαδή τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.
Στα Τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. ποσά που φτάνουν περίπου στο 25% των Τιμο­λογίων αφορούν χρεώσεις που είναι άσχετες με την ηλεκτρική ενέρ­γεια που καταναλώνουμε (π.χ. για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ.). Αυτά δεν αφορούν κατανάλωση και ζητούμε να εξαιρεθούν οι ΤΟΕΒ από αυτές τις Χρεώσεις, το οποίο όμως θέλει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ­νου (πρέπει να γίνει Νόμος στην Βουλή).
γ) Να εξαιρεθούν, ως προς την μη ένταξή τους στα δύο παραπάνω προ­γράμματα-έργα (φωτοβολταϊκά και ηλεκτρονική υδροληψία), εκείνοι οι ΟΕΒ που έχουν ήδη εκτελέσει πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τους, ώστε να τους επιτραπεί να ενταχθούν άμεσα στα παραπάνω προγράμματα. Αυτοί δεν έχουν την δυνατότητα πλέον να εκτελέσουν κι άλλα έργα εκσυγχρονι­σμού και δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν την βαθμολογία-αξιολόγηση για ένταξή τους στα προγράμματα.

Ο κ. Καραδήμας Κώστας, πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου ανέ­φερε ότι διαφωνεί με την κοστολόγηση του νερού.
Δεν είναι δυνατό να μιλάμε για την κοστολόγηση του νερού, γιατί κα­νέ­νας ηλεκτροδοτούμενος ΤΟΕΒ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδά του.
Ανέφερε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι γίνεται μια αξιολόγηση στα έργα. Ελπίζουμε ότι θα σταματήσει επιτέλους το φαινόμενο ο καθένας που έχει ισχυρότερες πολιτικές προσβάσεις να παίρνει έγκριση για τα έργα του, ενώ άλλοι συνάδελφοι ΟΕΒ που δεν είχαν, παρότι μπορεί να είχαν Ε.Ε. μεγα­λύτερης προτεραιότητας και ανάγκες, να μένουν απέξω, εκτός προ­γράμμα­τος ΕΣΠΑ κ.λπ.

Ο κ. Αθανασούλας Γεώργιος πρόεδρος της ΠΟΥΟΕΒ, μεταξύ των άλ­λων, ανέφερε ότι η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων δι­κτύων καθυστερούν σε μεγάλο βαθμό.
Προβλήματα έχουν κι αυτά τα έργα, για τα οποία επίσης υπάρχει προ­τε­ραιότητα αφού όταν καταστρέφονται οι διώρυγες κ.λπ. πρέπει να αντι­κα­τασταθούν, γιατί πάλι δεν υπάρχει άρδευση.
Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

Ο εργαζόμενος στους ΟΕΒ κ. Δράκος Χαράλαμπος, ανέφερε ότι εφό­σον τα φωτοβολταϊκά και η ηλεκτρονική υδρολη­ψία ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, στην συνέχεια πρέπει να επιλυθούν κι άλλα προβλήματα, όπως π.χ. με την ΔΕΗ Α.Ε.  
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η ΔΕΗ Α.Ε. δεν έχει σε πολλές, τουλάχιστον, περιοχές όπου υπάρχουν ΤΟΕΒ, ενισχυμένα δίκτυα τέτοια, για να μπορούν να δεχτούν την αυξημένη τάση των χιλιάδων Volt που θα παράγουν οι φω­τοβολταϊκές μο­νάδες (πάνελ).
Αν η ΔΕΗ αδυνατεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή τέτοιων ενισχυ­μένων δικτύων (χρειάζεται αλλαγή των καλωδίων, των μονωτήρων της κ.λπ.) όπως βεβαιώνουν οι μηχανολόγοι, τότε πρέπει να στραφούμε σε ε­ναλλακτική λύση, όπως είναι η εξής, για παράδειγμα:
Οι ΟΕΒ ανά Περιφέρεια, μπορούν να αποκτήσουν κοινό φωτοβολταϊκό πάρκο σε μια περιοχή, όπου η ΔΕΗ Α.Ε. έχει τέτοια δίκτυα μεταφοράς με­γάλης ισχύος τάσης. Έτσι π.χ. οι ΟΕΒ Ηπείρου μπορούν να έχουν ένα τέ­τοιο πάρκο π.χ. στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, οι ΟΕΒ Κρήτης, πολλοί από τους οποίου δεν έχουν εκτάσεις για εγκατάσταση εκεί φωτοβολταϊκών μονάδων μπορούν να συνεννοηθούν και να αποκτήσουν τέτοιες σε άλλη περιοχή κ.λπ. Ο κάθε ΟΕΒ μπορεί να συμμετέχει σε αυτό κατά ένα ποσοστό, με βάση την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) που χρειάζεται για να καλύψει την ετήσια κατανάλωσή του, στο πρόγραμμα της ΔΕΗ Α.Ε. net-metering. Δημιουργείται έτσι μια κοινοπραξία ΟΕΒ ανά περιοχή και ο κα­θένας έχει το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτήν.

Η βουλευτής Έβρου κ. Νατάσα Γκαρά, ανέφερε ότι αύριο ή μεθαύριο, το αργότερο, θα έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο των Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανα­νεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Αυτό στήνεται μέσω net-metering. Είναι ένα πρόγραμμα φωτοβολταϊκών για τους αγρότες, για τους Φορείς και για τους Δήμους. Οι δικαιούχοι μπορούν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ότι πρέπει να κυττάξουμε κι αυτό το θέμα.Οι σύνεδροι-μέλη της συνάντησης. Πρόεδροι και συνάδελφοι από πολλές περιοχές της χώρας, έθεσαν τα προβλήματά τους στον Γ.Γ. του ΥΑΑΤ κ. Κασίμη.
Ο κ. Γενικός τα συνόψισε και περιμένουμε τώρα το επόμενο βήμα, την φάση να τρέξουν τα προγράμματα και για τους Οργανισμούς μας.
Στο τέλος, η γενική εκτίμηση και τα συμπεράσματα της συνάντησης ή­σαν τα εξής:

1) Οι ΟΕΒ μπορούν στο εξής να ενταχθούν σε πρόγραμμα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών μονάδων, όσο και της ηλεκτρονικής υδροληψίας.
Οι ΟΕΒ για πρώτη φορά μπαίνουν σε πρόγραμμα δωρεάν ενέργειας. Α­νοίγει ο δρόμος για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μονάδων και την α­ντι­μετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματά τους, καθώς και της ελ­λη­νικής γεωργίας.
Το Ο.Κ. και το πρά­σινο φως από πλευράς Υπουργείου ΥΑΑΤ έχει δο­θεί. Το φάσμα της χρεοκοπίας των ΟΕΒ φαίνεται ότι αποσοβείται, σε συν­δυα­σμό και με την ηλεκτρονική υδροληψία.
Οι ηλεκτροδοτούμενοι ΟΕΒ όμως ζητούν όλοι τους να μπορούν να ε­ντα­χθούν τόσο στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων, όπως και την χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας, διαφορετικά δεν θα επιβιώσουν. Κι αυτό είναι και υποχρέωση της Πολιτείας, αν θέλει να έχει ανεξάρτητη και βιώ­σιμη την γεωργία.
Προτεραιότητα επίσης να δοθεί σε όσους ΟΕΒ έχουν τις μεγαλύτερες προς την ΔΕΗ και μετά σ’ όσους δεν έχουν οφειλές, ή έχουν λιγότερες ο­φειλές (σε σχέση πάντα με τα ετήσια έσοδά τους, ως ποσοστό).     
Πρέπει να αντιληφθεί η ηγεσία του ΥΑΑΤ ότι υπάρχει άμεσο πρόβλημα με όλους τους ηλεκτροδοτούμενους ΟΕΒ, που είναι προ της κατάρρευσής τους.

2) Θεωρούν θετικό ότι πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση στα εγγειοβελ­τιω­τικά έργα. Έτσι θα σταματήσει επιτέλους το φαινόμενο ο καθένας που έχει ισχυρότερες πολιτικές προσβάσεις να παίρνει έγκριση για τα έργα του, ενώ άλλοι συνάδελφοι ΟΕΒ που δεν είχαν, παρότι μπορεί να είχαν Ε.Ε. μεγα­λύτερης προτεραιότητας και ανάγκης, να μένουν απέξω, εκτός προ­γράμμα­τος ΕΣΠΑ κ.λπ.
Ήδη έχουν προβλεφθεί, από πλευράς ΥΑΑΤ, οι εξής «Κωδικός Μέ­τρου» και «Κωδικός Δράσης» ένταξης της μελέτης κάθε εγγειοβελτιωτι­κού έργου στο ΕΣΠΑ, που είναι:
Κωδικός Μέτρου….: 4
Κωδικός Υπομέτρου: 3
Κωδικός Δράσης…..: 4.3.1 (=Έγγειες Βελτιώσεις και ό,τι έχει σχέση με το νερό άρδευσης)
 
3) Για το θέμα της κοστολόγησης του νερού, αυτή εύκολα μπορεί να γίνει και δεν είναι κάτι φοβερό...
Έτσι κι αλλιώς με την Άδεια Χρήσης Νερού θα φαίνονται οι ποσότητες του νερού που παίρνει ένας ΟΕΒ από τις διάφορες πηγές νερού για το έργο του, είναι γνωστή και η έκταση που θα αρδεύονται από τα νερά αυτά, είναι γνωστή και η συνολική ετήσια αξία των Τιμολογίων της ΔΕΗ, οπότε η κο­στολόγησή του βγαίνει από μόνη της.

4) Θα υπάρξει συνέχεια της σημερινής συνάντησης μεταξύ Υπουργείου ΥΑΑΤ και ΟΕΒ.
Τόσο ο Γενικός Γραμματέας κ. Κασίμης όσο και οι ΟΕΒ συμφώνησαν να υπάρξει συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία μεταξύ τους, επ’ ωφελεία και των δύο μερών.


Αποχωρώντας από την συνάντηση.
Η αισιοδοξία υπήρξε διάχυτη σε όλους. Απομένει να δούμε αν θα υλο­ποιηθούν τα παραπάνω και σε ποιο βαθμό.
Οι ΟΕΒ έφυγαν με θετικό το άνοιγμα των φωτοβολταϊκών και της ηλε­κτρονικής υδροληψίας προς αυτούς, ως προς το πρώτο μέρος τουλάχιστον, δηλαδή ως προς την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ. Το άλλο μισό μέρος είναι να τρέξει το ΕΣΠΑ και γι’ αυτούς, περιμένουν τώρα την υλοποίησή του.
Η ενημέρωση έγινε από τον:Χαράλαμπος Δράκος
γραμματέας του ΤΟΕΒ Μπόϊδα-Μαυρής
με έδρα το Θεσπρωτικό ν. Πρέβεζας

τηλέφ.: 26830-31.419 (γραφείο ΤΟΕΒ)
ή κινητό: 6972-052.515

e-mail: drakosxar@yahoo.gr

www.drakosxar.grΔ΄ ΕΣΠΑ – Περίοδος: 2014-2020Το κτίριο του ΥΑΑΤ επί της λεωφόρου Αθηνών 56.
Οι Έλληνες περιμένουν πάρα πολλά από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Είναι η τελευταία ευκαιρία της χώρας να ανακάμψει, αφού καθώς δεν υπάρχουν χρή­ματα στα ταμεία του Κράτους, το ΕΣΠΑ μπορεί να προσφέρει αυτά στον κάθε ενδιαφε­ρόμενο.
Στο μέτρο 4, το υπομέτρο 4.3 έχει ως περιγραφή: «Επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γε­ωργίας και της δασοκομίας».
Εκεί εντάσσονται και οι ΟΕΒ.  
www.agrotikianaptixi.gr  

Το κτίριο του ΥΑΑΤ επί της λεωφόρου Αθηνών 58.
Αποχαιρετίσαμε το ΥΑΑΤ και ελπίζουμε να έχει στηθεί ένας δίαυλος επικοι­νωνίας μεταξύ ΥΑΑΤ, βουλευτών, Προέδρων και εργαζομένων στους ΟΕΒ. Έ­νας κόσμος που περιμένει την ανάκαμψη της χώρας μας. Και η ανάκαμψη αυτή στηρίζει πολλά στην γε­ωργία, καθώς η Ελλάδα σήμερα, στην πλειοψηφία της δύο πράγματα παράγει:
Το ένα είναι ο τουρισμός και το άλλο είναι η αγροτική παραγωγή.
Αν δεν δουλέψουμε όλοι μαζί, η γεωργία δεν θα σταθεί στα πόδια της. Κι η απευχό­μενη κατάρρευσή της θα στοιχίσει και σ’ εμάς πάρα πολλά…