Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Kαταστροφή πινακίδων ενημέρωσης στις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Kαταστροφή πινακίδων ενημέρωσης στις περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά.


Ο Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά κατά τον μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους υλοποίησε τη δράση «Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στις περιοχές της χωρικής του αρμοδιότητας», στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας», που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά» του Άξονα Προτεραιότητας 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013) και αφορά την «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας».
Η δράση ολοκληρώθηκε στις 29-01-2016 με την τοποθέτηση των τελευταίων πινακίδων στην Προστατευόμενη περιοχή των Στενών και Εκβολών Αχέροντα.
Τοποθετήθηκαν συνολικά 84 πινακίδες σε επιλεγμένα σημεία, επί του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου που διέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές και συγκεκριμένα:
  • 29 με πληροφορίες γενικές για την περιοχή, την βιοποικιλότητα και τις παραγωγικές δραστηριότητες.
  • 20 πινακίδες για σήμανση των Ζωνών των περιοχών με πληροφορίες για τις μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ. με αριθμό 36427 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών» (ΦΕΚ 396/Δ’/17.09.2009).
  • 10 πινακίδες για απαγόρευση ρίψης σκουπιδιών και αδρανών υλικών ( Άρθρο 12 του Ν. 1650/86)
  • 25 πινακίδες για απαγόρευση κυνηγιού, όπου αυτό απαγορεύεται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και στις αντίστοιχες Δασικές απαγορευτικές διατάξεις.

Ο βασικός σκοπός υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, που εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που πραγματοποιεί ο Φορέας, είναι η έγκυρη πληροφόρηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών τωνπροστατευόμενων περιοχών και παράλληλα η ανάδειξη των συγκεκριμένων περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον.

Παρ΄ όλα αυτά τρείς μέρες μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πινακίδων, κατά την επόπτευση στην περιοχή της Αμμουδιάς, οι φύλακες τουΦορέα εντόπισαν κατεστραμμένες πινακίδες και κάποιες μάλιστα απομακρύνθηκαν εντελώς από την περιοχή. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Βαλανιδοοράχης όπου καταστράφηκαν συνολικά 5 πινακίδες από τις οποίες οι δύο δεν βρέθηκαν (Συνοπτική Δέλτα Αχέροντα, και για τα Όρια Ζώνης Θύλακα) ενώ οι υπόλοιπες βρέθηκαν διαλυμένες (Κεντρική Δέλτα Αχέροντα, Όρια Ζώνης Α2.1 Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος και Απαγορεύεται το κυνήγι) στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης στο ξεκίνημα της υλοποίησης του έργου καταγράψαμε την απομάκρυνση μιας πινακίδας στην περιοχή του Δέλτα Καλαμά Όρια Ζώνης Α4. Δέλτα Καλαμά (περιοχή Λιμνοθάλασσας Βατάτσα).


Πρόκειται για αδικαιολόγητη καταστροφή δημόσιας περιουσίας καθώς οι πινακίδες αφενός τοποθετήθηκαν σε δημόσιες εκτάσεις και αφετέρου η τοποθέτησή τους δεν παρεμποδίζει την άσκηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, ούτε επιφέρει αλλαγή στα όρια των ζωνών προστασίας και στις δραστηριότητες που ασκούνται σε αυτές.
Πρόκειται για αδικαιολόγητη καταστροφή δημόσιας περιουσίας καθώς οι πινακίδες αφενός τοποθετήθηκαν σε δημόσιες εκτάσεις και αφετέρου η τοποθέτησή τους δεν παρεμποδίζει την άσκηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή, ούτε επιφέρει αλλαγή στα όρια των ζωνών προστασίας και στις δραστηριότητες που ασκούνται σε αυτές.Πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά και δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των κατοίκων της περιοχής.

Τέλος, θεωρούμε το φυσικό πλούτο της περιοχής, ένα σημαντικό κεφάλαιο για την τοπική κοινωνία, η προστασία και διατήρηση του οποίου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας, και ενέργειες ή δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία του, θα πρέπει να τυγχάνουν και της υποστήριξης του κοινωνικού συνόλου.


Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Βασίλης Γιόγιακας «Μεταφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Φιλιατών»

Για τη μεταφορά ή μη, στη νέα περίοδο του ΕΣΠΑ (2014-2020), τεσσάρων έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Φιλιατών ζητά να πληροφορηθεί ο Β. Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
ΘΕΜΑ: «Μεταφορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Δήμο Φιλιατών» 
Στον Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και συγκεκριμένα στα Μέτρα 321 («Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό») και 322 («Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών») εντάχθηκαν τα έργα «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πόλης Φιλιατών», «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Πλατάνου και Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Φιλιατών», «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών» και «Ασφαλοτόστρωση αγροτικών δρόμων κάμπου Σαγιάδας».
Τα παραπάνω έργα δημοπρατήθηκαν από τον Μάρτιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2015, συμβασιοποιήθηκαν από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2015 ενώ οι αιτήσεις πρώτης πληρωμής προς το Υπουργείο κατατέθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου του 2015. Καθώς τα παραπάνω έργα δεν περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό πίνακα των μεταφερόμενων έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 110236/27-10-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του υπολοίπου του προϋπολογισμού τους από πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου.  
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-         Εάν τα παραπάνω έργα θα μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2014 – 2020),
-         Πότε έχει προγραμματιστεί η καταβολή της πρώτης πληρωμής των έργων αυτών, κατόπιν της σχετικής αίτησης που έχει υποβληθεί προς το Υπουργείο.

Διανομή Πορτοκαλιών για Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Θεσπρωτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα 09-02-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 455
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ταχ/δνση : Π. Τσαλδάρη 18
Ταχ. Κωδ. : 46100, Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣ Μ.Μ.Ε.
Πληροφορίες : Πετούση Μαρία ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
: Γεωργίου Όλγα
Τηλ. : 2665360186
: 2665360185
Fax : 2665360184


Δελτίο Τύπου
_____________________________________________________
Η Περιφέρεια Ηπείρου–Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης, ενημερώνει τους πολίτες της, ότι την Tρίτη, στις 16-02-2016, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1031/2014 για συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 1701/14-08-2015 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), υλοποιεί δράση δωρεάν διανομής δέκα τριών κ΄ μισό (13.500 κιλών) τόνων φρούτων–πορτοκαλιών μέσω των δύο (2) Δήμων -Εταίρων Π.Ε Θεσπρωτίας και των φορέων με κοινωνική δράση.
Δικαιούχοι της διανομής είναι οι κάτοχοι κάρτας κοινωνικής αλληλεγ-γύης (κάρτα σίτισης ανθρωπιστικής κρίσης), οι δικαιούχοι του επισι-τιστικού προγράμματος και οι δικαιούχοι των κοινωνικών παντο-πωλείων Δήμων Σουλίου κ΄ Φιλιατών, Θεσπρωτίας και θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα καθώς και την κάρτα κοινωνικής αλληλεγγύης ή την αίτηση εγγραφής στο επισιτιστικό πρόγραμμα.
Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για την ώρα και ημέρα διανομής από τους Δήμους –Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης
Σημεία Διανομής:
·Για το Δήμο Σουλίου: Δνση : Κοινωνικό Παντοπωλείο ,κτίριο ΚΕΓΕ επί της Ε.Ο Ηγουμενίτσας –Παραμυθιάς, Παραμυθιά
·Για το Δήμο Φιλιατών: Δνση : Κοινωνικό Παντοπωλείο , ισόγειο του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου, Εθνικής Αντίστασης αρ. 120, Φιλιάτες .Εκκλησιαστική Εστία (προαύλιος χώρος Ι.Μ .Ηγουμενίτσας)
·Για τον Σύλλογο Πολυτέκνων οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν από τον Σύλλογο, για τον χώρο διανομής
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δνσης Δημόσιας Υγείας κ΄ Κοινωνικής Μέριμνας, τηλ : 2665360186 κ΄ 2665360185.


Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ
«Εκδηλώσεις του Δήμου για τις Απόκριες 2016»

Δελτίο Τύπου09-02-2016
«Εκδηλώσεις του Δήμου για τις Απόκριες 2016»
Το Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. του Δήμου Ηγουμενίτσας και ο Δήμος Ηγουμενίτσας προσκαλούν όλους τους φορείς και εθελοντές του Δήμου, την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20:00μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, σε μία πρώτη διερευνητική συνάντηση με θέμα τις εκδηλώσεις του Δήμου, τις ημέρες των Αποκριών.
Ο Πρόεδρος του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.
Γεράσιμος Φουσέκης
Δήλωση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για τον αναπάντεχο θάνατο του Στέφανου Σκοπούλη

Δελτίο Τύπου09-02-2016
Δήλωση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας για τον αναπάντεχο θάνατο του Στέφανου Σκοπούλη
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσα κ. Ιωάννης Λώλος, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση για τον αναπάντεχο θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ιωαννιτών, Στέφανου Σκοπούλη:
«Με λύπη μου πληροφορήθηκα τον τραγικό θάνατο του Στέφανου Σκοπούλη. Υπήρξε ένας εξαιρετικός επιστήμων, αλλά και ένας αξιόλογος αυτοδιοικητικός με πολιτικό ήθος και με μεγάλη προσφορά.
Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του.»


Γραφείο Τύπου


Δήμου Ηγουμενίτσας

Το ιστορικό πολιτιστικό μνημείο «Γεφύρι της Πλάκας» το μεγαλύτερο μονότοξο πέτρινο γεφύρι των Βαλκανίων μπορεί και πρέπει να στέκει ξανά αγέρωχο στον τόπο του.

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 2103243281
Αριθ. Πρωτ. 2817 Αθήνα 8-2-2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος συνήλθε σε κοινή συνεδρίαση με το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Τζουμέρκων με τη συμπλήρωση ενός έτους, από την κατάρρευση του ιστορικού και ωραιότερου μνημείου της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μονότοξου γεφυριού της Πλάκας. Κλήθηκαν να συμμετέχουν η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Β. Τζουμέρκων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, ο Σύλλογος Προστασίας Αράχθου και οι πρώην πρόεδροι της ΠΣΕ.
Συμμετείχαν ο Δήμαρχος Β. Τζουμέρκων κ. Γιάννης Σεντελές, εκπρόσωπος του Πολυτεχνείου καθηγητής κ. Δημήτριος Καλιαμπάκος, οι κύριοι Οικονόμου Γιώργος και Κοσοβίτσας Παύλος πρώην πρόεδροι της ΠΣΕ. Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Σύλλογος Αράχθου δήλωσαν κώλυμα και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν παρέστη.
Στη συνεδρίαση έγινε αναλυτική συζήτηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες και τις προοπτικές που υπάρχουν για την αναστήλωση του γεφυριού.
Στην εισήγηση του ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής, εξέφρασε την ανησυχία για τις καθυστερήσεις και τον κίνδυνο να ξεχαστεί το έργο, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων πριν από ένα έτος, για το αντίθετο, και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τόσο του Ε.Μ.Π. που σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα εκπόνησε αφιλοκερδώς την μελέτη αναστήλωσης την οποία και κατέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού, όσο και των δύο επιτροπών που δημιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό, τις οποίες συντονίζει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και συμμετέχουν το Ε.Μ.Π., το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, ο Σύλλογος Αράχθου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ηπείρου και οι Μητροπολίτες Ιωαννίνων και Άρτας.
Ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων και ο εκπρόσωπος του Ε.Μ.Π. ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για την πορεία του έργου, τις αιτίες της κωλυσιεργίας και την οικονομική κυρίως εγκατάλειψη του έργου, ζήτησαν την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος και πρωτοβουλίες για τη συνέχιση των εργασιών με κινητοποίηση της κοινωνίας , παραστάσεις και πίεση προς την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού για υλοποίηση των υποσχέσεων και προσπάθειες οικονομικής στήριξης, τόσο από το Υπουργείο όσο και από την λαϊκή βάση.
Μετά από διαλογική συζήτηση στην οποία τονίσθηκε απ’ όλους η ευαισθησία για την προστασία και διάσωση των πολιτιστικών μας μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποφασίστηκε:
  1. Επιβεβαιώθηκε η περσινή μας θέση ότι το γεφύρι της Πλάκας μπορεί και πρέπει να αναστηλωθεί με τα υλικά και την τεχνοτροπία του πρωτοτύπου. Είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού ο συντονισμός των εργασιών και προσφορών, καθώς και της όλης διαδικασίας της αναστήλωσης.
  2. Να φροντίσει το Δ.Σ της ΠΣΕ για άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού, προκειμένου να ζητήσει την υλοποίηση όσων έχει το Υπουργείο μέχρι σήμερα υποσχεθεί και
  3. Να πραγματοποιήσει με όλους τους άλλους φορείς εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις, εάν χρειαστεί, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και ενεργοποιήσει όλο το καλλιτεχνικό και πνευματικό δυναμικό της Ηπείρου και το σύνολο της κοινωνίας με στόχο τη διαρκή διατήρηση του ενδιαφέροντος και την οριστική ολοκλήρωση του έργου.
Το ιστορικό πολιτιστικό μνημείο «Γεφύρι της Πλάκας» το μεγαλύτερο μονότοξο πέτρινο γεφύρι των Βαλκανίων μπορεί και πρέπει να στέκει ξανά αγέρωχο στον τόπο του.


Το Γραφείο Τύπου

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κυκλοφοριακής διευθέτησης επί της Ε. Ο. Ιωαννίνων-ΗγουμενίτσαςΑΔΑΠΑΝΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα 03-02-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κυκλοφοριακής διευθέτησης επί της Ε. Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας

Γίνεται γνωστό ότι, λόγω εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση καθιζήσεων στην Ε. Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, εντός της Τ. Κ. Παραποτάμου», από 06-02-2016, 8πμ μέχρι 08-02-2016, 8μμ, πρόκειται να γίνει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας και η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από και προς Ηγουμενίτσα, μέσω Νεοχωρίου και Εγνατίας οδού και από και προς Φιλιάτες, μέσω Σκάλας Φιλιατών.
Για την ενημέρωση και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού θα τοποθετηθούν πληροφοριακές πινακίδες σε επίκαιρα σημεία διασταυρώσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού.
Ζητάμε την κατανόησή σας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης


Αντ. Φούσας: «Υπέγραψα με ιδιαίτερη συγκίνηση και στηρίζω την πρωτοβουλία για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στους ηρωικούς νησιώτες του Αιγαίου»


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡ. ΦΟΥΣΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ασκληπιού 6-8, Αθήνα
Τηλ.: 210-3636388
FAX:210-3626113
e-mail:fousasan@otenet.gr
--------.-------
Αθήνα 1/2/2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αντ. Φούσας: «Υπέγραψα με ιδιαίτερη συγκίνηση και στηρίζω την πρωτοβουλία για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στους ηρωικούς νησιώτες του Αιγαίου».
-------------.--------------

Μεταξύ εκείνων, που υπέγραψαν τη δήλωση για την απονομή του «ΝΟΜΠΕΛ Ειρήνης» στους νησιώτες του Αιγαίου για την ηρωική τους συμπαράσταση προς τους κινδυνεύοντας στη θάλασσα μετανάστες είναι και ο Αντ. Φούσας, το οποίο έκανε και με την ιδιότητα του πρώην Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Για το θέμα αυτό, ο κ. Φούσας προέβη στην παρακάτω δήλωση μετά τη σχετική υπογραφή του:
«Θεώρησα υποχρέωσή μου να υπογράψω τη δήλωση αυτή, ιδίως ως διατελέσας Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διότι, πράγματι, αξίζει ν΄ απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης» στους πραγματικούς ήρωες των νησιών του Αιγαίου, που, με αυτοθυσία, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και με ιδιαίτερη αγάπη, αγωνίζονται καθημερινά με κίνδυνο της δικής τους ζωής, για τη διάσωση των μεταναστών, που κινδυνεύουν στα κύματα του Αιγαίου. Η εθελοντική αυτή προσφορά των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου στέλνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εθελοντισμού και αλληλεγγύης προς τους δυστυχείς συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα προς τα κινδυνεύοντα μικρά παιδιά. Αυτή η μεγάλη προσφορά των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου, θα πρέπει, ασφαλώς, να τύχει της διεθνούς αναγνώρισης και μάλιστα με το κύρος του «Νόμπελ Ειρήνης».
----------.------------


Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Ορχήστρα Θοδωρή Γεωργόπουλου


Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για την απόσυρση του ασφαλιστικού και του φορολογικού νομοσχεδίου
Δελτίο Τύπου
28-01-2016
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας για την απόσυρση του ασφαλιστικού και του φορολογικού νομοσχεδίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγουμενίτσας στην συνεδρίασή του στις 25 Ιανουαρίου 2016, αφού συζήτησε εκτός ημερησίας διατάξεως το προτεινόμενο από την κυβέρνηση νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και το φορολογικό,αποφάσισε κατά πλειοψηφία (Απόφαση Δ.Σ. 3/2016)τα ακόλουθα: 
                    Εκφράζει την αντίθεσή του στο προτεινόμενο από την κυβέρνηση νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και το φορολογικό και ζητάει την απόσυρσή του.
                    Δηλώνει τη συμπαράστασή του στις κοινωνικές ομάδες που αντιδρούν και μάχονται για την απόσυρσή του.


Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηγουμενίτσας 

Ψήφισμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου για τις αγροτικές κινητοποιήσειςΨήφισμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

          Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου με ψήφισμα που εξέδωσε στην σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου συμπαρίσταται και συμπαρατάσσεται με τους δίκαιους αγώνες των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιφέρειάς μας.
          Οι κινητοποιήσεις αυτές πρέπει να έχουν και τη συμπαράσταση όλων των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών.
          Τα μεγάλα ζητήματα του ασφαλιστικού και του φορολογικού πρέπει να αντιμετωπιστούν με ειλικρινή διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων. Χωρίς λαϊκισμό, με υπευθυνότητα και ρεαλισμό.
          Οι ακολουθούμενες πολιτικές φέρνουν την απαξίωση και την εξαφάνιση της μικρομεσαίας αγροτιάς. Από την αρχή της κρίσης βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών των πολιτικών. Τα επιχειρούμενα μέτρα όπως η υπερφορολόγηση, η υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και η κατάργηση του ΟΓΑ καταργεί ουσιαστικά το αγροτικό εισόδημα. Η πολιτική που ασκείται,  διαλύει την Ελληνική γεωργία.
          Το ασφαλιστικό σύστημα παραμένει μη βιώσιμο και τα μέτρα έχουν κυρίως φοροεισπρακτικό χαρακτήρα.
          Η μεγάλη φορολόγηση και η εξωπραγματική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών φτωχοποιεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους, προωθώντας την αδήλωτη εργασία, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε έναν κρίσιμο παραγωγικό τομέα για την ανάπτυξη της χώρας.
          Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλα μέτρα. Αντίθετα χρειάζεται ένα δίκαιο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, που θα στηρίζονται στις αρχές της ανταποδοτικότητας και της δίκαιης κατανομής των βαρών.
Η ΠΕΔ Ηπείρου ζητά:
·        Να αποσυρθεί άμεσα η πρόταση για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού. Να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος από μηδενική βάση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, με επιδίωξη βιώσιμης και οριστικής λύσης.
·        Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ανάπτυξη και δεν δεχόμαστε την υπονόμευσή του.
·        Δηλώνουμε την αμέριστη υποστήριξή μας στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και στους αγώνες τους.
·        Υποστηρίζουμε το ενιαίο μέτωπο με τον επιστημονικό κόσμο, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, για την απόσυρση της κυβερνητικής πρότασης.


                                                                        


Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Οι λογοθεραπεύτριες του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου μίλησαν σε ειδικούς και γονείς για τις Μαθησιακές Δυσκολίες


Σημαντική πρωτοβουλία από τις λογοθεραπεύτριες του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου για την εκπαίδευση των ειδικών σε επιστημονικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή, με θέμα«Μαθησιακές Δυσκολίες & Ειδική Γλωσσική Διαταραχή - Συννοσηρότητα με ΔΕΠΥ». Η εκπαιδευτική δράση διεξήχθη την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 στα Ιωάννινα και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιστημόνων σε θέματα γύρω από το παιδί, την ανάπτυξή του και την ομαλή ένταξή του στο σχολείο.
 
Το σεμινάριο άνοιξε με την εισήγησή της η επιστημονική υπεύθυνη του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου Μαρία Ιγνατίου, η οποία αναφέρθηκε στη Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Στη συνέχεια η λογοθεραπεύτρια Γλυκερία Λώλη παρέθεσε τις νεότερες προσεγγίσεις των Μαθησιακών Δυσκολιών στο Δημοτικό, ενώ η λογοθεραπεύτρια Χρύσα Γκουντάντση ανέλυσε τις Μαθησιακές Δυσκολίες στο Γυμνάσιο. Τέλος, το επιστημονικό σεμινάριο έκλεισε με την εισήγηση της λογοθεραπεύτριας Φανής Μπιλιτσάκη, η οποία αναφέρθηκε στη Ειδική Γλωσσική Διαταραχή.
 
Να σημειωθεί πως το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου είναι ένα σύγχρονο θεραπευτικό Κέντρο που παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Συμβουλευτικής και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, με έδρα τα Ιωάννινα. Το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου είναι κορυφαίος φορέας εκπαίδευσης για θέματα Λογοθεραπείας και Ειδικής Αγωγής, με σεμινάρια που χαρακτηρίζονται από την ποιοτική τους οργάνωση και τους υψηλού επίπεδου εισηγητές. Είναι, επίσης, στελεχωμένο από μια επιστημονική ομάδα νέων ανθρώπων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα άρτια διαμορφωμένο περιβάλλον.

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016

ΕΚΔΗΜΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΚΙΚΑἩ ἐνορία Κεστρίνης Θεσπρωτίας στερήθηκε τόν ἐπί δεκαετίες ἐκλεκτό πνευματικό της πατέρα, πρωτοπρεσβύτερο Κυριάκο Γκίκα, ὁ ὁποῖος ἀνεχώρησε ἀπό τήν παροῦσα ζωή γιά τά οὐράνια σκηνώματα. 
Ἡ Ἐκκλησία ἦταν ὁ χῶρος τῆς καρδιᾶς του. 
 Τό πλήρωμα τῶν ἀρετῶν του. 
 
Ἐπεζήτησε καί ἐπέτυχε τή συνδρομή τῶν πιστῶν καί ἀνέγειρε ἐκ θεμελίων τόν περίλαμπρο ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Μηνᾶ, καταθέτοντας τόν θεῖο ζῆλο τῆς καρδιᾶς του. 
 
Παράλληλα στήριξε μέ τό ὀρθόδοξο ἦθος του ἀνθρώπους, στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό. 
Προορισμός του στή ζωή ἦταν, καί τό ἀπέδειξε μέ πολλούς τρόπους, ἡ χριστομίμηση. 
Στό ρολόι τῆς ψυχῆς του, συνεχῶς χτυποῦσε χαρούμενα ἡ καμπάνα τῆς πίστης. 
Ζοῦσε τή θεία λειτουργία, ἐμπνέονταν ἀπό αὐτή καί ἐνέπνεε ὅσους τόν ἔζησαν ὡς λειτουργό τοῦ ἱεροῦ Θυσιαστηρίου. 
 
Χαριτώθηκε νά ἔχει πρόσωπο ἱλαρό, ἀκόμη καί τήν ὥρα τοῦ θανάτου, δημάδι ὅτι προσπέλασε στή γαλήνη τοῦ Θεοῦ. Αὐτός, πού γεννήθηκε, ἀνατράφηκε, ἐργάσθηκε, ἱερούργησε μέ προσευχή, ἀποχαιρέτησε τόν μάταιο τοῦτο κόσμο μέ λόγια προσευχῆς στά χείλη. Χαρακτηριστικό τό παράδειγμά του, πού ἐπισφράγισε τήν ἐπίγεια πορεία του μέ τά δοξολογητικά λόγια: "«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκεν»". 

Ἀπευθύνουμε ὀφειλόμενες εὐχαριστίες γιά τήν χοροστασία του στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ π. Κυριάκου Γκίκα πρός τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας κ.κ. Τίτου, συμμετασχόντων τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου πρωτοπρεσβύτερου Βελισσάριου Σάντα, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Γηρομερίου ἀρχιμανδρίτη Μεθόδιου Ντελῆ, καθώς καί κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως καί πρός τό πλῆθος τῶν πιστῶν, πού παραβρέθηκαν. 
 
Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ ἐνορίας Κεστρίνης Θεσπρωτίας

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε ο Βασίλης ΓιόγιακαςΕθιμοτυπική επίσκεψη στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε σήμερα Πέμπτη 20 Ιανουαρίου ο Βασίλης Γιόγιακας. Κατά τη συνάντηση, που διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, ο βουλευτής Θεσπρωτίας είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το πολυδιάστατο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που επιτελείται υπό τη σκέπη της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Ψήφισμα της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου


Το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου συνήλθε έκτακτα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του επί σειρά ετών μέλους της Ε.Ι.Ε.Τ.  ΑΛΕΞΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (69 ετών), εκδότη των εφημερίδων "ΤΟΛΜΗ'' και ''ΤΙΤΑΝΗ'', με έδρα την Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

1. Να υποβάλλει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 

2. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα αδαπάνως στις εφημερίδες των μελών της ΕΙΕΤ σε όλη την επικράτεια και να αναρτηθεί σε όλα τα ειδησεογραφικά site των εφημερίδων. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ: 

Ο Αλέξης Αναστασίου ήταν επί σειρά ετών εκδότης και δημοσιογράφος των εφημερίδων ΤΟΛΜΗ και ΤΙΤΑΝΗ, ιδιοκτήτης του ιστότοπου thespro.gr, καθώς και ιδιοκτήτης του ΡΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ και του τηλεοπτικού σταθμού TVA (παλαιότερα). 

Έχει αφήσει το δικό του στίγμα στα δημοσιογραφικά δρώμενα της Θεσπρωτίας, με πολυετή παρουσία στα κοινά, με μαχητική και ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ενώ είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε μια εποχή που ελάχιστοι το είχαν τολμήσει. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
 

Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ* Αφήστε περισσότερα λουλούδια ν’ ανθίσουν!ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ*

Αφήστε περισσότερα λουλούδια ν’ ανθίσουν!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται ένα νέο σύστημα επιλογής των στελεχών που θα κληθούν να καλύψουν θέσεις αυξημένης ευθύνης, όπως αυτές των γενικών και ειδικών γραμματέων και των διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων. Από την ανάγνωση των σχετικών διατάξεων προκύπτουν δύο κύρια ερωτήματα: Το σύστημα επιλογής προσώπων στις παραπάνω θέσεις είναι πράγματι ρεαλιστικό, αδιάβλητο και αξιόπιστο; Προσελκύεται το ευρύτερο δυνατό τμήμα του ικανού και προσοντούχου ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των θέσεων αυτών; Οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί διότι έως σήμερα η κυβέρνηση έχει «διακριθεί» για τη στελέχωση καίριων θέσεων στη δημόσια διοίκηση με κομματικά, συγγενικά και πελατειακά κριτήρια.

Μια μείζων αλλαγή είναι ότι αποκλείονται από τη διεκδίκηση θέσεων γενικών γραμματέων, αναπληρωτών γ.γ. και ειδικών γραμματέων των υπουργείων στελέχη εκτός δημοσίου τομέα. Για τις θέσεις αυτές, όπως και για εκείνες των διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, θα επιλέγονται –πλην εξαιρετικών περιπτώσεων μηδενικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος– μόνο δημόσιοι υπάλληλοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις εγγραφής σε Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Ετσι, η δημόσια διοίκηση στερείται μιας αξιόλογης «δεξαμενής» επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα με εξέχουσα εμπειρία, γνώση και διοικητική ικανότητα. Αλλωστε, μόνο τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετές οι περιπτώσεις γενικών γραμματέων και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών που προερχόμενα από την αγορά έφεραν σύγχρονες αντιλήψεις στο management δημοσίων φορέων και επέδειξαν σημαντικά αποτελέσματα από τη θέση στην οποία υπηρέτησαν.

Οι ίδιες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο αποκλείουν διάφορες κατηγορίες στελεχών και επιστημόνων που εργάζονται στο Δημόσιο ή στο ευρύτερο δημόσιο, κατά κανόνα νεότερης ηλικίας, που διαθέτουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων υψηλής ευθύνης.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται σε κάθε υπουργείο ένα (;) Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται σε δομημένη συνέντευξη και σε μια, αδιευκρίνιστη ως προς τα κριτήρια, αξιολόγηση των τυπικών προσόντων, του επιστημονικού και ερευνητικού έργου καθώς και της προηγούμενης διοικητικής εμπειρίας των υποψηφίων. Δεν προβλέπεται, δηλαδή, κάποια μέθοδος αξιολόγησης που να περιλαμβάνει μετρήσιμους δείκτες για τη βαθμολόγησή τους, δεν ορίζεται η βαρύτητα που ενδεχομένως έχει το κάθε επιμέρους κριτήριο στη συνολική αξιολόγηση, ούτε η βαρύτητα του βιογραφικού έναντι εκείνης της συνέντευξης.

Επίσης, ενώ η επιλογή των φορέων που θα εκπροσωπούνται στα Ειδικά Συμβούλια Επιλογής κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ο τρόπος επιλογής του συγκεκριμένου εκπροσώπου ανά φορέα είτε είναι ασαφής είτε αποτελεί απόφαση του οικείου υπουργού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την αμεροληψία των αξιολογητών. Αντ’ αυτού θα μπορούσε να προβλεφθεί η μέθοδος της τυχαίας επιλογής (κλήρωση) του εκπροσώπου του κάθε φορέα στο συμβούλιο μέσα από κατάλογο προσώπων που πληρούν τις προδιαγραφές για να συμμετάσχουν στα Συμβούλια Επιλογής.

Οι θέσεις αποσπασμένων υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ όλων των πολιτικών γραφείων σε υπουργεία και γενικές γραμματείες θα καλύπτονται επίσης από υπαλλήλους του μητρώου, ύστερα από επιλογή του οικείου υπουργού. Εκ πρώτης ακούγεται ορθό, αλλά και πάλι μένουν εκτός υποψηφιότητας νέοι επιστήμονες και στελέχη του δημοσίου τομέα που διαθέτουν τα κατάλληλα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Γιατί, για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος με πτυχίο πανεπιστημίου, άρτια γνώση δύο ξένων γλωσσών και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία δεν θεωρείται ικανός να στελεχώσει ένα πολιτικό γραφείο, ούτε καν μια θέση διοικητικής υποστήριξης «υψηλής στάθμης»; Εάν πράγματι ο τελικός σκοπός αυτών των διατάξεων είναι μια δημόσια διοίκηση που θα έχει την ικανότητα να παράγει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους, πρέπει αφ’ ενός να κλείσουν οι «τρύπες» και τα «παράθυρα» στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προσώπων στις θέσεις αυτές, αφ’ ετέρου να «ανοιχτεί το παιχνίδι» σε περισσότερα άξια στελέχη εντός και εκτός δημοσίου τομέα. «Αφήστε περισσότερα λουλούδια ν’ ανθίσουν». Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα! Διαφορετικά, έχουμε λόγους να υποψιαζόμαστε ότι πρόκειται για ακόμα μία απόπειρα κομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης, αυτή τη φορά «από το παράθυρο»…
* Ο κ. Β. Γιόγιακας είναι βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας.
Έντυπη

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΘΥΑΜΕΩΣ-ΚΑΛΑΜΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
         ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΘΥΑΜΕΩΣ-ΚΑΛΑΜΑ


Ο Θύαμις ή Καλαμάς, απ’ τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ηπείρου και της χώρας, είναι διαχρονικά ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Δυτικής Ελλάδας και της Ευρώπης και πανάρχαιη κοιτίδα και μήτρα της πολιτιστικής ταυτότητας των Θεσπρωτών, των Ηπειρωτών και των Ελλήνων. Μολονότι σε όλο του το μήκος των 115 περίπου χιλιομέτρων, αλλά και με τους πολλούς παραποτάμους του φαντάζει δυνητικά ως πηγή ζωής, ανάπτυξης, πολιτισμού και αναψυχής, δυστυχώς κατάντησε εστία περιβαλλοντικής  μόλυνσης και γενικότερης απαξίωσης απ’ τις πηγές μέχρι τη θάλασσα, με συνέπεια να καταστρέφεται η λεκάνη απορροής κι ολόκληρη η ακριτική Θεσπρωτία, που εγκαταλείπεται και μαραζώνει.
Έγινε πανελληνίως γνωστός μ’αυτή την όψη ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του’80, απ’ τους πολυήμερους επίμονους αγώνες πολλών κατοίκων της περιοχής κι άλλων ευαίσθητων ανθρώπων ανά την επικράτεια και σωματείων της ηπειρωτικής διασποράς (μαζί και της Π.Σ.Ε.), προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή του ποταμού σε τελικό αποδέκτη της μονάδας βιολογικού καθαρισμού  και των λυμάτων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, κύριας πηγής μόλυνσης. Παρά τον ορισμό της τάφρου της Λαψίστας ως πέρατος του βιολογικού,δεν τέλειωσαν τα έργα ποτέ, ούτε τα δεινά του ποταμού βέβαια.
Έκτοτε η κάθε είδους ρύπανση καθίσταται όλο και πιο έντονη, ορατή, απτή και δυστυχώς, ανήκεστος. Αλλού ο ποταμός θυμίζει αφρισμένη χαβούζα, στις εκβολές εξακολουθούν οι εκχερσώσεις της παράκτιας χλωρίδας και η ασύδοτη λεηλασία του Δέλτα, οργιάζουν οι καταπατήσεις και ανθούν κάθε είδους αυθαιρεσίες. Οι αγροτικές καλλιέργειες επιμολύνονται από τα βιομηχανικά και οικιστικά λύματα και συνάμα μολύνουν με τα φυτοφάρμακα, ενώ αγροτικά προϊόντα της περιοχής κρίνονται ακατάλληλα κι επικίνδυνα για κατανάλωση. Τα κρούσματα ασθενειών επαυξάνονται και αυτός ο πανώριος τόπος ερημώνει  παρατημένας στην κακή του μοίρα.

Επομένως και για τον Καλαμά δυστυχώς ισχύει απόλυτα ότι

Τα όμορφα ποτάμια όμορφα καταστρέφονται.

Διότι, μολονότι οι αιτίες της κακοδαιμονίας είναι σε όλους γνωστές εδώ και πολύ καιρό και ενώ η περιοχή του Δέλτα και των Στενών έχουν-οποία ειρωνεία-κηρυχτεί ζώνες προστασίας της Φύσης (και ανήκουν στο δίκτυο «Natura 2000”), τα ωραία λόγια τα μεγάλα, πλην κούφια και οι υποσχέσεις λύσεων, χωρίς αντίκρισμα, περισσεύουν.
Η κατάσταση όμως είναι πλέον οριακή, η μόλυνση καθίσταται σχεδόν ανίατη και επιβάλλεται να παρθούν αμέσως τα αναγκαία μέτρα σωτηρίας.
Η Πανηπειρωτική Συν\δία Ελλάδος, συμμεριζόμενη την αγωνία και τους αγώνες όλων των ευαισθητοποιημένων συμπολιτών και των αγωνιζόμενων κατοίκων της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων  για τη σωτηρία του Καλαμά και της περιοχής του ων ακριτών συμπατριωτών μας,
καταγγέλει την αδράνεια όλων των αρμόδιων φορέων, κάθε ανοχή ή συνενοχή στην εγκληματική ρύπανση και στην υποβάθμιση ενός απείρου κάλλους ποταμού και μιας ολόκληρης περιοχής και στηρίζει ανεπιφύλλακτα τα ψηφίσματα και τις συλλογικές κινητοποιήσεις των ακριτών συμπατριωτών μας. Δηλώνει αρωγός στις διεκδικήσεις για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα σε ένα υγιές και φιλικό φυσικό περιβάλλον, η οποία θα βασίζεται σε μια μορφή ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην αξιοποίηση με μέτρο του χώρου προς όφελος των πολλών και των επόμενων γενεών και όχι στην αλόγιστη καταστροφή στο όνομα ανομολόγητων σκοπιμοτήτων και κοντόφθαλμης απληστίας για το κέρδος.
Παράλληλα διεκδικεί λύσεις που αποτρέπουν τις σημερινές συνθήκες ερήμωσης,μαρασμού και εγκατάλειψης των κατοίκων μιας ήδη πάμπτωχης  Ηπείρου, άμεση θεραπεία του βιασμένου Καλαμά σήμερα μαζί με όλους τους κατοίκους της Ηπείρου και όσους ανησυχούν οπουδήποτε κι αν ζουν, γιατί ο υγιής κι ωραίος Καλαμάς (όπως εξάλλου ηΉπειρος κι ολόκληρη η χώρα)είναι η ταυτότητά μας και το σπίτι μας, ό,τι μας απομένει και, αν σωθούν αυτά, σωζόμαστε μαζί τους όλοι.

Το Γραφείο Τύπου
                                                              

  

Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΩΣ ΕΠ' ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Να ενταχθεί η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στη λίστα με τις παθήσεις που χαρακτηρίζονται με επ' αόριστον αναπηρία ώστε να πάψει η ταλαιπωρία των ασθενών στα Κ.Ε.Π.Α., ζητεί ο Β. Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας ως επ’ αόριστον αναπηρία» 
Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι αυτοάνοση νόσος κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι υφιστάμενες θεραπείες μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της πάθησης, όχι όμως να την θεραπεύσουν. Η νόσος είναι χρόνια και μη αναστρέψιμη, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα άτομα με ΣΚΠ (ΑμΣΚΠ) συνεχίζουν να περπατούν και να λειτουργούν στο χώρο εργασίας με αναπηρία για 20 και πλέον χρόνια.
Η ισχύουσα διαδικασία επαναξιολόγησης από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) είναι μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία, όπου κάθε φορά οι γιατροί βεβαιώνουν την ανίατη  νόσο των ασθενών. Επαναξιολόγηση στα Κ.Ε.Π.Α. ζητείται επίσης και από ΑμΣΚΠ που έχουν εγκατεστημένη παραπληγία/τετραπληγία, παρ’ ότι η ρητώς αναφερόμενη στον  Ενιαίο Πίνακα Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ Β’ 1506/4-5-2012) ως «τετραπληγία, παραπληγία, διπληγία ανεξαρτήτως της αιτίας» περιλαμβάνεται στις 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις που κρίνονται με επ’ αόριστον αναπηρία (ΦΕΚ Β’ 2906/18-11-2013). Εξάλλου, αν και οι ασθενείς με ΣΚΠ λαμβάνουν κατά την αξιολόγηση στα Κ.Ε.Π.Α. ποσοστό αναπηρίας 67%, η κατανομή του εν λόγω ποσοστού (λόγω μείωσης του ποσοστού παραπληγίας που δικαιολογεί επίδομα και αύξηση άλλων αναπηριών που δεν δικαιολογούν επίδομα) έχει ως αποτέλεσμα να στερούνται το επίδομα αναπηρίας. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, το ποσοστό που αναγνώρισε η Πρωτοβάθμια Επιτροπή του Κ.Ε.Π.Α. μειώνεται μετά από την άσκηση Προσφυγής των πασχόντων ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του Κ.Ε.Π.Α..
Το ισχύον καθεστώς δυσχεραίνει τη διαχείριση της ΣΚΠ από τους πάσχοντες και τους οικείους τους υποβάλλοντάς τους στην άσκοπη ταλαιπωρία των επαναλαμβανόμενων αξιολογήσεων στα Κ.Ε.Π.Α.. Επίσης, στερεί σε ορισμένες περιπτώσεις την πρόσβαση των ασθενών σε προνοιακές παροχές που είναι αναγκαίες για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-       Εάν προτίθεται να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου η νόσος της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας, ως μη αναστρέψιμη και μη επιδεχόμενη βελτίωσης νόσος, να ενταχθεί στον κατάλογο με τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον.

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Κοινοτική Διερμηνεία στη Ελλάδα (CiGreece) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, η επιστημονική ομάδα θα μεταβεί σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στο τέλος Ιανουαρίου 2016. Με την αφορμή αυτήν το Τμήμα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει κατά προτίμηση ξηρά τροφή (κονσέρβες, φρυγανιές, μπισκότα κτλ.) γάλα σε κονσέρβα ή σκόνη, είδη υγιεινής (σαπούνια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες κτλ.) και φάρμακα για τη στήριξη και αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και μετανάστες μέχρι και την 22α Ιανουαρίου 2016. Όσοι (εντός ή εκτός Ηγουμενίτσας) επιθυμούν να συνδράμουν καλούνται να επικοινωνήσουν καθημερινά 9-15 με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 2665049862, 2665049863, 2665049893.

Εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας
Άννα Χήτα - Θεόδωρος Βυζάς